Capoeira Akademiet - Håvard Skulstad Åmot © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

Capoeira Akademiets Instruktør

 

Capoeira Akademiets instruktører er undervisere og artister som ønsker å tilrettelegge for en god atmosfære preget av glede og gjensidig respekt. Instruktørene er bestående av sterke karakterer med sunne verdier vedrørende helse og livsstil. 

 

 

Instruktør Håvard

 

Håvard Skulstad Åmot

 

Sertifisert Capoeirainstruktør fra skolen Iê Capoeira, Escola Raizes de Àfrica i 2008. Student hos Professor/læremester Adi i Sverige. Håvard har undervist i Norge, under veiledning fra Professor Adi i 2003-2009, for organisasjonen Iê Capoeira. Håvard er også utdannet faglærer i idrett(HIT) fra 2009, og jobber som lærer i den norske skolen. I perioden 2009-2011 jobbet Håvard med å tilrettelegge capoeiraundervisning for norske høgskoleelever i idrett i Rio de Janeiro, Brasil. Håvard er grunnlegger av Capoeira Akademiet(2009), og har i perioden 2010-2012 koordinert og instruert i Kongsberg Capoeira Klubb.